FRIG-Product spol. s r.o.

 


Oblasť zamerania

 

  • Domáce chladenie
  • Priemyselné chladenie
  • Tepelné čerpadlá
  • Chladiaci nábytok
  • Klimatizačná technika
  • Súčasti a agregáty

Certifikát na F plyny

 

Spoločnosť FRIG-Product spol. s r.o. je nositeľom certifikátu o odbornej spôsobilosti na nakladanie s fluórovanými skleníkovými plynmi podľa zákona č. 286/2009 Z.z. § 6(3) pre kategóriu I.

Dátumy pridelenia certifikátov na F plyny

 
Rok oznamovania Údaje oznámené Certifikát pridelený
2023 12.1.2024 15.1.2024
2022 1.2.2023 1.2.2023
2021 31.1.2022 31.1.2022
2020 1.2.2021 2.2.2021
2019 29.1.2020 29.1.2020
2018 25.1.2019 28.1.2019
2017 26.1.2018 26.1.2018
2016 30.1.2017 31.1.2017
2015 29.1.2016 29.1.2016
2014 25.2.2015 25.2.2015
2013 31.1.2014 31.1.2014
2012 9.1.2013 10.1.2013
2011 30.1.2012 30.1.2012
2010 26.1.2011 26.1.2011
2009 8.2.2010 15.2.2010

Certifikát na tepelné čerpadlá

 

Spoločnosť FRIG-Product spol. s r.o. je nositeľom certifikátu EÚ na inštaláciu tepelných čerpadiel podľa pravidiel vzdelávacej komisie EHPA.

Dátumy pridelenia certifikátov na tepelné čerpadlá

 
Rok oznamovania Údaje oznámené Certifikát pridelený
2023 4.1.2024 7.1.2024
2022 30.1.2023 31.1.2023
2021 31.1.2022 31.1.2022
2019 29.1.2020 5.2.2020
2018 25.3.2019 11.7.2019
2014 2.9.2015 2.9.2015

Zamestnanci

 

Andrej Ladič
Osvedčenie: 10414
Kategória: (nemá preukaz)
Člen SZ CHKT
Tepelné čerpadlá – červený okraj na preukaze – oprávnenie na inštaláciu tepelných čerpadiel
Ladislav Ladič
Osvedčenie: 3313
Kategória: (nemá preukaz)
Člen SZ CHKT
Tibor Matus
Osvedčenie: 7946
Kategória: I (má preukaz)
Člen SZ CHKT
TZ – §18 ods. 2 vyhl. 508/2009 Z.z.
Alexander Németh
Osvedčenie: 7945
Kategória: I (má preukaz)
Člen SZ CHKT
Tepelné čerpadlá – červený okraj na preukaze – oprávnenie na inštaláciu tepelných čerpadiel
TZ – §18 ods. 2 vyhl. 508/2009 Z.z.