Microwell spol. s r.o.

 

Oblasť zamerania

 

  • Domáce chladenie
  • Priemyselné chladenie
  • Tepelné čerpadlá
  • Klimatizačná technika

Certifikát na F plyny

 

Spoločnosť Microwell spol. s r.o. je nositeľom certifikátu o odbornej spôsobilosti na nakladanie s fluórovanými skleníkovými plynmi podľa zákona č. 286/2009 Z.z. § 6(3) pre kategóriu I.

Dátumy pridelenia certifikátov na F plyny

 
Rok oznamovania Údaje oznámené Certifikát pridelený
2023 22.1.2024 23.1.2024
2022 24.1.2023 24.1.2023
2021 25.1.2022 25.1.2022
2020 22.1.2021 25.1.2021
2019 27.1.2020 28.1.2020
2018 21.1.2019 22.1.2019
2017 18.1.2018 18.1.2018
2016 17.1.2017 17.1.2017
2015 19.1.2016 20.1.2016
2014 20.1.2015 20.1.2015
2013 21.1.2014 21.1.2014
2012 11.1.2013 11.1.2013
2011 11.1.2012 11.1.2012
2010 30.8.2011 13.1.2011
2009 19.1.2010 15.2.2010