Process Technik, s.r.o.

 

Oblasť zamerania

 

  • Domáce chladenie
  • Priemyselné chladenie
  • Tepelné čerpadlá
  • Klimatizačná technika
  • Súčasti a agregáty

Certifikát na F plyny

 

Spoločnosť Process Technik, s.r.o. je nositeľom certifikátu o odbornej spôsobilosti na nakladanie s fluórovanými skleníkovými plynmi podľa zákona č. 286/2009 Z.z. § 6(3) pre kategóriu I.

Dátumy pridelenia certifikátov na F plyny

 
Rok oznamovania Údaje oznámené Certifikát pridelený
2023 8.1.2024 9.1.2024
2022 9.1.2023 12.1.2023
2021 10.1.2022 10.1.2022
2020 11.1.2021 11.1.2021
2019 20.1.2020 21.1.2020
2018 8.1.2019 8.1.2019
2017 10.1.2018 10.1.2018
2016 10.1.2017 10.1.2017
2015 18.1.2016 18.1.2016
2014 26.1.2015 26.1.2015
2013 27.1.2014 27.1.2014
2012 17.10.2013 25.1.2013
2011 30.1.2012 30.1.2012
2010 22.6.2011 22.1.2011
2009 25.3.2010 25.3.2010

Certifikát na tepelné čerpadlá

 

Spoločnosť Process Technik, s.r.o. je nositeľom certifikátu EÚ na inštaláciu tepelných čerpadiel podľa pravidiel vzdelávacej komisie EHPA.

Dátumy pridelenia certifikátov na tepelné čerpadlá

 
Rok oznamovania Údaje oznámené Certifikát pridelený
2023 29.1.2024 29.1.2024
2022 12.1.2023 12.1.2023
2021 17.5.2022 29.12.2022
2013 17.1.2014 20.1.2014
2012 29.1.2013 30.1.2013
2011 25.1.2012 26.1.2012
2010 17.6.2011 1.2.2011
2009 9.11.2010 7.12.2010