ABC KLÍMA KOŠICE

 

Oblasť zamerania

 

  • Priemyselné chladenie
  • Tepelné čerpadlá
  • Klimatizačná technika

Certifikát na F plyny

 

Spoločnosť ABC KLÍMA KOŠICE je nositeľom certifikátu o odbornej spôsobilosti na nakladanie s fluórovanými skleníkovými plynmi podľa zákona č. 286/2009 Z.z. § 6(3) pre kategóriu I.

Dátumy pridelenia certifikátov na F plyny

 
Rok oznamovania Údaje oznámené Certifikát pridelený
2023 29.1.2024 29.1.2024
2022 30.1.2023 30.1.2023
2021 27.1.2022 27.1.2022
2020 26.1.2021 26.1.2021
2019 23.1.2020 23.1.2020
2018 28.1.2019 28.1.2019
2017 18.1.2018 18.1.2018
2016 26.1.2017 26.1.2017
2015 27.1.2016 28.1.2016
2014 28.1.2015 28.1.2015
2013 22.1.2014 29.1.2014