VESKOM Slovakia spol. s r.o.

 

Oblasť zamerania

 

  • Priemyselné chladenie
  • Tepelné čerpadlá

Certifikát na F plyny

 

Spoločnosť VESKOM Slovakia spol. s r.o. je nositeľom certifikátu o odbornej spôsobilosti na nakladanie s fluórovanými skleníkovými plynmi podľa zákona č. 286/2009 Z.z. § 6(3) pre kategóriu I.

Dátumy pridelenia certifikátov na F plyny

 
Rok oznamovania Údaje oznámené Certifikát pridelený
2023 22.1.2024 23.1.2024
2022 19.1.2023 2.2.2023
2021 19.1.2023 25.1.2022
2020 26.5.2021 1.6.2021

Zamestnanci

 

Michal  Požgay
Osvedčenie: 9600
Kategória: I (má preukaz)
Člen SZ CHKT
TZ – §18 ods. 2 vyhl. 508/2009 Z.z.