Klimatech Košice, s.r.o.

 

Oblasť zamerania

 

  • Tepelné čerpadlá
  • Klimatizačná technika

Certifikát na F plyny

 

Spoločnosť Klimatech Košice, s.r.o. je nositeľom certifikátu o odbornej spôsobilosti na nakladanie s fluórovanými skleníkovými plynmi podľa zákona č. 286/2009 Z.z. § 6(3) pre kategóriu I.

Dátumy pridelenia certifikátov na F plyny

 
Rok oznamovania Údaje oznámené Certifikát pridelený
2023 10.1.2024 10.1.2024
2022 9.1.2023 12.1.2023
2021 10.1.2022 11.1.2022
2020 11.1.2021 11.1.2021
2019 8.1.2020 8.1.2020
2018 10.1.2019 10.1.2019
2017 10.1.2018 10.1.2018
2016 9.1.2017 9.1.2017
2015 21.1.2016 21.1.2016
2014 26.1.2015 26.1.2015
2013 21.1.2014 21.1.2014
2012 29.7.2013 30.7.2013
2010 31.1.2011 31.1.2011
2009 11.6.2010 16.6.2010

Certifikát na tepelné čerpadlá

 

Spoločnosť Klimatech Košice, s.r.o. je nositeľom certifikátu EÚ na inštaláciu tepelných čerpadiel podľa pravidiel vzdelávacej komisie EHPA.

Dátumy pridelenia certifikátov na tepelné čerpadlá

 
Rok oznamovania Údaje oznámené Certifikát pridelený
2023 10.1.2024 11.1.2024
2022 9.1.2023 9.1.2023
2021 20.1.2022 23.1.2022