Peter Mjartan-PEPAMONT

 


Oblasť zamerania

 

  • Domáce chladenie
  • Tepelné čerpadlá
  • Klimatizačná technika

Certifikát na F plyny

 

Spoločnosť Peter Mjartan-PEPAMONT je nositeľom certifikátu o odbornej spôsobilosti na nakladanie s fluórovanými skleníkovými plynmi podľa zákona č. 286/2009 Z.z. § 6(3) pre kategóriu II.

Dátumy pridelenia certifikátov na F plyny

 
Rok oznamovania Údaje oznámené Certifikát pridelený
2023 30.1.2024 30.1.2024
2022 24.1.2023 26.1.2023
2021 31.1.2022 31.1.2022
2020 25.1.2021 25.1.2021
2019 7.1.2020 7.1.2020
2018 25.1.2019 25.1.2019
2017 31.1.2018 31.1.2018
2016 21.8.2017 30.8.2017

Certifikát na tepelné čerpadlá

 

Spoločnosť Peter Mjartan-PEPAMONT je nositeľom certifikátu EÚ na inštaláciu tepelných čerpadiel podľa pravidiel vzdelávacej komisie EHPA.

Dátumy pridelenia certifikátov na tepelné čerpadlá

 
Rok oznamovania Údaje oznámené Certifikát pridelený
2023 30.1.2024 30.1.2024
2022 25.1.2023 27.1.2023
2021 31.1.2022 31.1.2022
2020 25.1.2021 25.1.2021
2019 7.1.2020 9.1.2020

Zamestnanci

 

Boris Duchovič
Osvedčenie: 7160
Kategória: II (nemá preukaz)
Člen SZ CHKT
Tepelné čerpadlá – červený okraj na preukaze – oprávnenie na inštaláciu tepelných čerpadiel