COOL-KLIMA s.r.o.

 


Oblasť zamerania

 

  • Priemyselné chladenie
  • Tepelné čerpadlá
  • Klimatizačná technika
  • Súčasti a agregáty

Certifikát na F plyny

 

Spoločnosť COOL-KLIMA s.r.o. je nositeľom certifikátu o odbornej spôsobilosti na nakladanie s fluórovanými skleníkovými plynmi podľa zákona č. 286/2009 Z.z. § 6(3) pre kategóriu I.

Dátumy pridelenia certifikátov na F plyny

 
Rok oznamovania Údaje oznámené Certifikát pridelený
2023 31.1.2024 1.2.2024
2022 31.1.2023 1.2.2023
2021 31.1.2022 1.2.2022
2020 31.1.2021 1.2.2021
2019 31.1.2020 4.2.2020
2018 31.1.2019 1.2.2019
2017 1.2.2018 1.2.2018
2016 30.1.2017 31.1.2017
2015 30.1.2016 31.1.2016
2014 30.1.2015 30.1.2015
2013 22.1.2014 22.1.2014
2012 30.1.2013 30.1.2013
2011 27.1.2012 27.1.2012
2010 31.1.2011 31.1.2011
2009 22.6.2010 2.7.2010

Certifikát na tepelné čerpadlá

 

Spoločnosť COOL-KLIMA s.r.o. je nositeľom certifikátu EÚ na inštaláciu tepelných čerpadiel podľa pravidiel vzdelávacej komisie EHPA.

Dátumy pridelenia certifikátov na tepelné čerpadlá

 
Rok oznamovania Údaje oznámené Certifikát pridelený
2023 31.1.2024 1.2.2024
2022 31.1.2023 1.2.2023
2021 30.1.2022 31.1.2022
2020 31.1.2021 1.3.2021
2019 31.1.2020 5.2.2020
2018 31.1.2019 8.2.2019
2017 31.1.2018 1.2.2018
2016 31.1.2017 31.1.2017
2015 20.4.2016 17.6.2016

Zamestnanci

 

Jozef Frlajz
Osvedčenie: 2545
Kategória: I (má preukaz)
Člen SZ CHKT
Tepelné čerpadlá – červený okraj na preukaze – oprávnenie na inštaláciu tepelných čerpadiel
TZ – §18 ods. 2 vyhl. 508/2009 Z.z.