AMK klíma a chladenie s.r.o.

 

Oblasť zamerania

 

  • Domáce chladenie
  • Priemyselné chladenie
  • Tepelné čerpadlá
  • Klimatizačná technika
  • Súčasti a agregáty

Certifikát na F plyny

 

Spoločnosť AMK klíma a chladenie s.r.o. je nositeľom certifikátu o odbornej spôsobilosti na nakladanie s fluórovanými skleníkovými plynmi podľa zákona č. 286/2009 Z.z. § 6(3) pre kategóriu I.

Dátumy pridelenia certifikátov na F plyny

 
Rok oznamovania Údaje oznámené Certifikát pridelený
2023 10.1.2024 10.1.2024
2022 13.1.2023 13.1.2023
2021 10.1.2022 10.1.2022
2020 7.1.2021 8.1.2021
2019 8.1.2020 8.1.2020
2018 8.1.2019 8.1.2019
2017 2.1.2018 2.1.2018
2016 27.2.2017 27.2.2017

Certifikát na tepelné čerpadlá

 

Spoločnosť AMK klíma a chladenie s.r.o. je nositeľom certifikátu EÚ na inštaláciu tepelných čerpadiel podľa pravidiel vzdelávacej komisie EHPA.

Dátumy pridelenia certifikátov na tepelné čerpadlá

 
Rok oznamovania Údaje oznámené Certifikát pridelený
2023 10.1.2024 11.1.2024
2022 13.1.2023 18.1.2023
2021 10.1.2022 23.1.2022
2020 28.1.2021 30.1.2021
2019 8.1.2020 9.1.2020
2018 8.1.2019 9.1.2019
2017 8.1.2018 8.1.2018