Air Complet

 


Oblasť zamerania

 

  • Domáce chladenie
  • Priemyselné chladenie
  • Tepelné čerpadlá
  • Chladiaci nábytok
  • Klimatizačná technika

Certifikát na F plyny

 

Spoločnosť Air Complet je nositeľom certifikátu o odbornej spôsobilosti na nakladanie s fluórovanými skleníkovými plynmi podľa zákona č. 286/2009 Z.z. § 6(3) pre kategóriu I.

Dátumy pridelenia certifikátov na F plyny

 
Rok oznamovania Údaje oznámené Certifikát pridelený
2023 8.1.2024 9.1.2024
2022 9.1.2023 10.1.2023
2021 9.1.2022 10.1.2022
2020 31.1.2021 1.2.2021

Certifikát na tepelné čerpadlá

 

Spoločnosť Air Complet je nositeľom certifikátu EÚ na inštaláciu tepelných čerpadiel podľa pravidiel vzdelávacej komisie EHPA.

Dátumy pridelenia certifikátov na tepelné čerpadlá

 
Rok oznamovania Údaje oznámené Certifikát pridelený
2023 9.1.2024 11.1.2024