MP komfort s. r. o.

 

Oblasť zamerania

 

  • Domáce chladenie
  • Tepelné čerpadlá
  • Klimatizačná technika

Certifikát na F plyny

 

Spoločnosť MP komfort s. r. o. je nositeľom certifikátu o odbornej spôsobilosti na nakladanie s fluórovanými skleníkovými plynmi podľa zákona č. 286/2009 Z.z. § 6(3) pre kategóriu I.

Dátumy pridelenia certifikátov na F plyny

 
Rok oznamovania Údaje oznámené Certifikát pridelený
2023 3.1.2024 3.1.2024
2022 28.2.2023 1.3.2023

Certifikát na tepelné čerpadlá

 

Spoločnosť MP komfort s. r. o. je nositeľom certifikátu EÚ na inštaláciu tepelných čerpadiel podľa pravidiel vzdelávacej komisie EHPA.

Dátumy pridelenia certifikátov na tepelné čerpadlá

 
Rok oznamovania Údaje oznámené Certifikát pridelený
2023 10.1.2024 11.1.2024