Elektro-Klima s.r.o. Prevádzka

 

Montáž a servis klimatizácie

Oblasť zamerania

 

  • Domáce chladenie
  • Priemyselné chladenie
  • Tepelné čerpadlá
  • Chladiaci nábytok
  • Klimatizačná technika

Certifikát na F plyny

 

Spoločnosť Elektro-Klima s.r.o. Prevádzka je nositeľom certifikátu o odbornej spôsobilosti na nakladanie s fluórovanými skleníkovými plynmi podľa zákona č. 286/2009 Z.z. § 6(3) pre kategóriu I.

Dátumy pridelenia certifikátov na F plyny

 
Rok oznamovania Údaje oznámené Certifikát pridelený
2023 31.1.2024 1.2.2024
2022 30.1.2023 31.1.2023
2021 25.1.2022 25.1.2022
2020 26.1.2021 27.1.2021
2019 18.1.2020 20.1.2020
2018 30.1.2019 30.1.2019
2017 23.1.2018 23.1.2018
2016 30.1.2017 31.1.2017
2015 25.1.2016 25.1.2016
2014 21.1.2015 21.1.2015
2013 26.1.2014 26.1.2014
2012 20.12.2013 20.12.2013
2011 19.1.2012 19.1.2012
2010 28.1.2011 28.1.2011
2009 2.8.2010 15.2.2010

Certifikát na tepelné čerpadlá

 

Spoločnosť Elektro-Klima s.r.o. Prevádzka je nositeľom certifikátu EÚ na inštaláciu tepelných čerpadiel podľa pravidiel vzdelávacej komisie EHPA.

Dátumy pridelenia certifikátov na tepelné čerpadlá

 
Rok oznamovania Údaje oznámené Certifikát pridelený
2023 31.1.2024 1.2.2024
2022 30.1.2023 31.1.2023
2021 25.1.2022 26.1.2022
2015 28.1.2016 31.1.2016