SZ CHKT Fórum

Diskusné fórum o certifikácii, vzdelávaní, programe Leaklog a iných činnostiach zväzu.

Nie ste prihlásený.

#1 11.8.2012 07:33:53

szchkt
Administrator
Registered: 1.2.2011
Posts: 16

Správne uplatnenie právnych noriem pri uvádzaní CHKT a TČ do prevádzky

Diskusia:

1.      Môžu OPO zaraďovať chladiace okruhy s HFCs chladivami medzi plynové zariadenia?

2.    Môžu OPO posudzovať určené výrobky a ich komponenty pri uvádzaní do prevádzky podľa vyhlášky č. 508/2009 Z.z.?

3.    Čo je to pasport? Je povinný? Je povinný aj pri určených výrobkoch? Kedy ho môžu OPO vyžadovať?

4.    Ak výrobok, komponent, tlaková nádoba má značku CE, môže OPO takýto komponent, tlakovú nádobu overovať?

5.    Posudzuje OPO poistný ventil, tlakovú nádobu ak je súčasťou zostavy, do ktorej OPO nezasahuje?

6.    Čo má posudzovať pracovník OPO pri uvádzaní určeného výrobku do prevádzky? Samotný výrobok? Pripojené rozvody k určenému výrobku?

7.    Ak pracovník OPO odmietne uviesť do prevádzky určený výrobok, na koho sa môže investor odvolať? (ÚBP podporuje vždy kroky OPO)

8.    Za čo OPO zodpovedá?

9.    Sú všetky postupy OPO v praxi odsúhlasené kontaktným miestom za vzájomné uznávanie

10.    Ak je zvolený postup podľa vyhl. 508/2009 je zo strany výrobcu plnená zákonná požiadavka podľa zákona 264/1999

11.    V prípade ak je zvolený postup podľa vyhl. 508/2009, kto je zodpovedný za výrobok a v akej miere, je treba vyhlásiť zhodu?

12.    Sú protokoly o skúškach a analýza rizík súčasťou výkonu OPO?

Privítame Vaše námety, príklady z praxe, návrhy, záujem o spoluprácu cestou diskusie na Fórum, emailom, i pracovnými stretnutiami.

Offline

Zápätie

Powered by FluxBB