SZ CHKT Fórum

Diskusné fórum o certifikácii, vzdelávaní, programe Leaklog a iných činnostiach zväzu.

Nie ste prihlásený.

#1 26.5.2016 18:14:51

karol.plauter
Člen
Registered: 15.12.2014
Posts: 2

Oznamovanie údajov

Dobrý deň,
Servisná organizácia,  podpíše zmluvu na údržba alebo servis   zariadení, obsahujúcich fluórované skleníkové plyny (SF 6 ) s prevádzkovateľom, ktorý nemá splnenú ohlasovaciu povinnosť do 30.1 a 30.3. každého roka.
Otázka :
Servisná organizácia je povinná bezodkladne nahlásiť nové skutočnosti na szchkt.org a na obvodné úrady životného prostredia, alebo nové množstvá stačí zahrnúť do hlásení v ďalšom roku ?
Ďakujem,
Plauter Karol

Offline

#2 8.6.2016 21:18:49

Peter Tomlein
Administrator
Registered: 1.2.2011
Posts: 16
Webstránka

Re: Oznamovanie údajov

Certifikovaná servisná organizácia oznamuje údaje Certifikačnému orgánu vždy do 30.1. za predchádzajúci rok.
Prevádzkovateľ oznamuje údaje na OÚŽP. Ak si túto povinnosť prevádzkovateľ za predchádzajúci rok nesplnil, je potrebné ho na to upozorniť a prípadne mu ponúknuť, že mu oznámenie pripravíte.

Offline

Zápätie

Powered by FluxBB