SZ CHKT Fórum

Diskusné fórum o certifikácii, vzdelávaní, programe Leaklog a iných činnostiach zväzu.

Nie ste prihlásený.

#1 12.5.2016 21:01:44

caloryssro
Člen
Registered: 12.5.2016
Posts: 1

Školenie f plyny

Dobrý deň:
Mám záujem o vykonávanie montáži a servisu malých klimatizácií , tepelných čerpadiel pre rodinné domy. Zaujímalo by ma aké osvedčenie na F plyny k tejto činnosti potrebujem. Mám 10 rokov praxe v oblasti  servisu a montáže vykurovania, merania a regulácie. Som držiteľom osvedčenia vyhl. 508 /23 ,EN 13585. Ďakujem

Offline

#2 15.5.2016 11:04:44

Peter Tomlein
Administrator
Registered: 1.2.2011
Posts: 16
Webstránka

Re: Školenie f plyny

Vaše kvalifikácia a prax sú v poriadku. Podľa zákona č. 286/2009 Z.z. na získanie kategórie II musíte absolvovať dva dni školenia a skúšky.
Prihlásiť sa môžete podaním . Vyberiete si kategóriu a termín školenia a skúšky.
V prípade otázok volajte pani Klimákovú 02/45646971 v čase medzi 8.15 až 14.00.

Offline

#3 26.9.2016 23:41:02

martinhancik
Člen
Registered: 26.9.2016
Posts: 2

Re: Školenie f plyny

Dobrí deň. Tiež mám tú istú otázku akurát ja mám 508 / 22  aj  EN 13585  ale mám len 2 roky praxe v oblasti automatizácie a elektroinštalácie.
Ešte mám otázku, čo všetko by som musel mať na stavbu a predaj malých tepelných čerpadiel pre RD.

Za odpoveď vopred ďakujem.

S pozdravom
Martin Hančík

Offline

#4 27.9.2016 06:32:27

szchkt
Administrator
Registered: 1.2.2011
Posts: 16

Re: Školenie f plyny

Na získanie osvedčenia pre inštalatérov tepelných čerpadiel podľa § 13a zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je potrebné preukázať vzdelanie a prax.

Podľa § 13a zákona č. 309/2009 Z. z je v odseku 3 ustanovené:

(3) Vzdelanie sa preukazuje dokladom o ukončení
a)    stredného odborného vzdelania technického zamerania,
b)    úplného stredného odborného vzdelania technického zamerania,
c)    úplného stredného odborného vzdelania s pomaturitným štúdiom technického zamerania, alebo
d)    vysokoškolského vzdelania v technickom študijnom odbore.

Ide o jednoznačné vymedzenie požadovaného vzdelania. Ak uchádzač nemá ukončené predmetné zameranie, nemôže potvrdiť a preukázať vzdelanie.

Odborná prax sa preukazuje dokladom (môže sa nahradiť čestným vyhlásením) o vykonaní ročnej odbornej praxe v energetike.

Vyhláška Ministerstva hospodárstva SR č. 133/2012 Z.z. ustanovuje rozsah odbornej prípravy, rozsah skúšky.

Odborná príprava ako aj skúšky sú nastavené pre uchádzačov, ktorí majú ukončené technické vzdelanie a príslušnú prax v danom obore.

Osvedčenie na inštaláciu tepelných čerpadiel podľa zákona 309/2009 Z.z. neoprávňuje na vstup do chladiaceho okruhu a prácu s chladivom. Na to je potrebné osvedčenie podľa zákona č. 286/2009 zmeneného zákonom 348/2015 Z.z. s kategóriou buď I alebo II podľa Nar 517/2014/EU. Podmienkami na absolvovanie dvoch dní školenia a skúšky sú: minimálne § 21 elektrotechnickej spôsobilosti podľa vyhlášky 508/2009 Z.z. a certifikát na spájkovanie podľa normy STN EN 13133.

Offline

#5 27.9.2016 09:02:07

martinhancik
Člen
Registered: 26.9.2016
Posts: 2

Re: Školenie f plyny

Ďakujem za skorú odpoveď. Mám to chápať tak že na inštaláciu TČ ako aj na kategóriu práce s chladivom I a II je potrebné mať vzdelanie priamo v "chladiarenskom" odbore.

S pozdravom.

Martin Hančík

Offline

#6 29.9.2016 18:22:49

szchkt
Administrator
Registered: 1.2.2011
Posts: 16

Re: Školenie f plyny

Na získanie osvedčenia podľa Nariadení EU kategórie I a II nie je nutné vzdelanie 2683 H 17 elektromechanik - chladiace zariadenia a tepelné čerpadlá, ktoré môžete denným štúdiom i formou rekvalifikácie získať na SOŠT v Zlatých Moravciach. 
Podmienkami na absolvovanie dvoch dní školenia a skúšky podľa zákona 348/2015 Z.z. sú: minimálne § 21 elektrotechnickej spôsobilosti podľa vyhlášky 508/2009 Z.z. a certifikát na spájkovanie podľa normy STN EN 13133.
Ak nemáte zručnosti na prácu s chladivom a s chladiacim okruhom, potom odporúčame absolvovať základný kurz na prácu s chladivom v Rovinke.
Kurz je pravidelne ponúkaný na  raz za štvrťrok.

Offline

#7 23.10.2019 23:10:10

pjanostak
Člen
Registered: 23.10.2019
Posts: 1

Re: Školenie f plyny

Dobrý deň :
Mám záujem o vykonávanie montáži a servisu malých klimatizácií pre rodinné domy. Zaujímalo by ma aké osvedčenie na F plyny k tejto činnosti potrebujem.Som vyučený elektromechanik a mam prax dva roky s montáž ou klimatizacii. Ďakujem

Offline

#8 24.10.2019 06:01:58

szchkt
Administrator
Registered: 1.2.2011
Posts: 16

Re: Školenie f plyny

Montáž a servis klimatizácií si vyžadujú prácu s chladivom, s ktorým môžu pracovať len osoby s osvedčením zamestnané v certifikovaných firmách. Osvedčenie môže získať odborník s kvalifikáciou elektro min §  1 podľa vyhl. 508/2009 Z.z. a s certifikátom na spájkovanie min meď-meď podľa normy STN EN 13586. Ak nie ste chladiar odporúčame absolvovať základný kurz celkom 6 dní na prácu s chladivom na získanie zručností na montáž, uvedenie do prevádzky a servis chladiacich okruhov. Na získanie kvalifikácie kategórie II na prácu s náplňami do 3 kg podľa Nariadenia 2015/2067/EÚ je potrebné absolvovať 3 dni školenia a skúšku. S takto získanou kvalifikáciou v certifikovanej firme či už ako FO alebo PO môžete vykonávať predmetné činnosti.

Offline

#9 7.5.2021 21:35:35

vitaz.mario
Člen
Registered: 7.5.2021
Posts: 1

Re: Školenie f plyny

Dobrý deň, mal by som záujem stať sa inštalatérom TČ, momentálne pracujem štvrtý rok pre jednu firmu kde sa tomu venujem ale rád by som pracoval samostatne ako živnostník. Aké skúšky a školenia potrebujem pre vystavenie certifikátu. Momentálne mam len §21. Ďakujem za odpoveď.

Offline

Zápätie

Powered by FluxBB