SZ CHKT Fórum

Diskusné fórum o certifikácii, vzdelávaní, programe Leaklog a iných činnostiach zväzu.

Nie ste prihlásený.

#1 24.5.2019 10:54:53

IvanZatko
Člen
Registered: 23.3.2018
Posts: 2

Vetranie strojovne chladenia STN EN 378-3:2016 (E)

Dobrý deň  potreboval by som pomoc ohľadne intenzity vetrania strojovne chladenia v zmysle STN EN 378-3:2016 - 5.13.4.
Môže byť na havaríjné vetranie použitá aj výmena vzduchu menšia ako 15/h vypočítaná zo vzťahu V= 0,014xm2/3 napr. n = 3,0/h  ?

Za chladiaci systém ( 3x chiller ) zapojený na vodnej strane do spoločnej kaskády sa považuje  s náplňou chladiva najväčšieho chillera alebo všetkých troch?
Ďakujem.

Offline

#2 24.5.2019 14:30:43

Peter Tomlein
Administrator
Registered: 1.2.2011
Posts: 16
Webstránka

Re: Vetranie strojovne chladenia STN EN 378-3:2016 (E)

Vetranie strojovne musí byť dostatočné pre bežné prevádzkové podmienky, ako aj pre núdzové situácie.

Pre núdzové vetranie nútené vetranie sa musí zabezpečiť prietok vzduchu aspoň rovný hodnote vypočítanej podľa vzorca (1) časť 5.13.4, tak ako uvádzate vo Vašej otázke.

Pre systém núdzového vetrania je dostačujúca intenzita výmeny vzduchu 15 výmen vzduchu za hodinu. Podľa vzorca 1 však môže byť aj nižšia.

Vetranie pre obvyklé prevádzkové podmienky alebo pre strojovne s prítomnosťou osôb sa musí zabezpečiť tiež.
Vetranie musí byť v súlade s národnými predpismi s intenzitou výmeny vzduchu minimálne 4-krát za hodinu, keď je strojovňa s prítomnosťou osôb.

Podľa noriem sa náplne jednotlivých okruhov nespočítavajú, pokiaľ tak nie je výslovne určené. Je teda správne, ako uvádzate, do výpočtu intenzity núdzového vetrania použiť najväčšiu náplň zo samostatných chladiacich okruhov, ktoré nie sú navzájom prepojené chladivom.

Poznámka ku spoločnej kaskáde:
Zo strany požiarnej bezpečnosti v prípade použitia horľavých chladív je snaha považovať chladiace okruhy prepojené vodným okruhom za systém a náplne chladiva spočítavať. To však nie je v súlade s normou EN 378:2016. V prípade podobných skúseností, uveďte takéto skúsenosti do diskusie.

Upozornenie:
Tento výklad nenahrádza znenie normy.

Offline

#3 4.6.2020 20:45:53

Lukas
Člen
Registered: 4.6.2020
Posts: 1

Re: Vetranie strojovne chladenia STN EN 378-3:2016 (E)

Dobrý deň,
mám doplňujúcu otázku k tejto téme ohľadom núdzového núteného vetrania strojovne s tepelnými čerpadlami zem/voda, kde je chladivový okruh hermeticky uzavretý v tepelnom čerpadle a tým pádom nie sú žiadne chladivové okruhy v rámci objektu.
Jedno TČ má náplň 2x 1,7 kg chladiva R410A (dvojkompresorová jednotka) a moja otázka je, či treba havarijné nútené vetranie pre takýto typ strojovne. Či by nebolo postačujúce len prirodzené vetranie pre bežné prevádzkové podmienky, doplním len, že sa jedná o kaskádu 6 ks takýchto čerpadiel.

Vopred ďakujem.

Offline

Zápätie

Powered by FluxBB