SZ CHKT Fórum

Diskusné fórum o certifikácii, vzdelávaní, programe Leaklog a iných činnostiach zväzu.

Nie ste prihlásený.

#1 4.3.2021 08:06:56

IvanZatko
Člen
Registered: 23.3.2018
Posts: 2

Strojovne chladenia STN EN 3478-3 a vyhláška č. 59/82 Zb.

Dobrý deň vyhláška č. 59/82 Zb. v znení 484/1990 Zb. podľa § 177 ods. 2 uvádza že strojovne musia mať aspoň jeden únikový východ vedúci do voľného priestoru, únikové dvere nesmú mať prah a musia sa dať otvárať von v smere úniku.
Norma STN EN378-3 v článku 5.12.2 Núdzové opatrenia uvádza že sa musia prijať také opatrenia umožňujúce okamžitý východ zo strojovne v prípade núdze. Aspoň jeden núdzový východ má viesť priamo do otvoreného priestoru alebo do núdzovej chodby vedúcej k východu.
Musí mať strojovňa chladenia navrhnutý únikový východ do voľného priestoru tak ako uvádza predmetná vyhláška ? v mnohých prípadoch sú strojovne chladenia a tepelných čerpadiel dispozične situované v strede dispozície, v spodných podlažiach stavby kde takáto prísna požiadavka nie je splnená a musela by byť umiestnená na horných podlažiach stavby na obvodovej  konštrukcii.
Vopred ďakujem za informácie.

Offline

#2 4.3.2021 16:45:42

34000836
Člen
Registered: 2.7.2020
Posts: 4

Re: Strojovne chladenia STN EN 3478-3 a vyhláška č. 59/82 Zb.

Vyhláška č. 59/82 Zb. v znení 484/1990 Zb. podľa § 177 ods. 2 zrušením zákona č. 174/1968 Zb. zanikla aj účinnosť a všeobecná záväznosť vyhlášky č. 59/1982 Zb.
Vyhláška už ďalej nemá právne účinky, stala sa obsoletnou, bezvýznamnou a nemožno sa odvolávať na jej ustanovenia pri svojej práci.
V súčasnosti platí vyhláška č. 508/2009 Z.z. podľa zákona č. 124/2006 Z,z. o BOZP.
Platnosť stratila aj používaná národná norma STN 690012.
Platí norma STN EN 378 1-4.
Pri Vašom riešení môžete použiť platnú normu STN EN 378-3:2016

Offline

#3 13.4.2021 15:31:28

MichalGasper
Člen
Registered: 28.11.2012
Posts: 1

Re: Strojovne chladenia STN EN 3478-3 a vyhláška č. 59/82 Zb.

Dovoľujem si upozorniť odbornú verejnosť, že od 1.4.2021 platí nová STN EN 378 - 1 až 4, skrátene STN EN 378 1-4: 2021

norma STN 69 0012
Slovenský názov:    Stabilné tlakové nádoby. Prevádzkové požiadavky
Anglický názov:    Stationary pressure vessels. Terms of operation
Dátum vydania:    1. 12. 2014
Predmet normy:    Táto norma určuje základné podmienky, za ktorých sa môžu nádoby prevádzkovať z hľadiska bezpečnej prevádzky, obsluhy, údržby, spôsobov vykonávania prehliadok, skúšok a kontrol nádob.Norma STN 69 0012 platí pre prevádzku, obsluhu, údržbu stabilných tlakových nádob (ďalej iba nádob) a poskytuje návod na vykonávanie prehliadok a skúšok nádob a ich príslušenstva v zmysle platných právnych predpisov a iných prehliadok a skúšok.Účelom normy je určiť základné podmienky na prevádzku nádob. Prevádzka nádob zahŕňa aj požiadavky na prevádzkovateľov nádob a na osoby, ktoré zabezpečujú prevádzku, obsluhu a údržbu nádob v zmysle platných právnych predpisov.Dokumentácia nádob vyrobených pred účinnosťou tejto normy musí zodpovedať predpisom, ktoré boli platné v čase výroby nádoby.

doteraz nebola zrušená, teda platí!

Naposledy upravil MichalGasper (13.4.2021 15:39:35)

Offline

Zápätie

Powered by FluxBB