SZ CHKT Fórum

Diskusné fórum o certifikácii, vzdelávaní, programe Leaklog a iných činnostiach zväzu.

Nie ste prihlásený.

#1 2.2.2011 18:21:47

Dušan
Člen
Registered: 2.2.2011
Posts: 7

možnosť úpravy sw

1. - zapracovať tlačidlo krok späť - pri veľkom počte okruhov neprehľadný návrat do miesta databázy, kde som predtým pracoval

2. - opraviť výpočet nakladania s chladivami pre konkrétneho zákazníka

3. - jednoduchý záznamník - väčšina zákazníkov v tejto kategórii sú súkromné osoby, prečo vyžaduje povinné IČO

4. - možnosť viesť a tlačiť priamo prevádzkový denník konkrétneho okruhu, tento prikladať ku zariadeniu v tlačenej forme

5. - zapracovať možnosť vytvorenia montážneho listu priamo z programu, tento vytlačiť, použiť ho pre žákazníka k fakturácii vykonaných prác, kópiu založíť k prevádzkovému denniku zariadenia, údaje o chladive z montážneho listu sa budú zapracováváť v databáze chladív (napr. namiesto kolónky Opatrenia v kontrolách by sa písal ML)

6. - rozdeliť zákazníkov podľa uzatvorených zmlúv na pravidelné servisy a jednorazové servisy. Pri jednorazovej oprave okruhu s veľkou náplňou sa skreslí štatistika únikov, štatisticky sa znehodnotí servisná činnosť na predchádzanie únikom

Offline

#2 3.2.2011 18:34:10

Peter Tomlein
Administrator
Registered: 1.2.2011
Posts: 16
Webstránka

Re: možnosť úpravy sw

Ďakujeme za námety. Postupne ich zapracujeme do ďalšej verzie.

Offline

#3 4.2.2011 00:16:26

michaltomlein
Administrator
Registered: 2.2.2011
Posts: 57

Re: možnosť úpravy sw

Bodu 2. celkom nerozumiem. Mohli by ste popísať, kde je problém?

K bodu 3. len doplním, že momentálne existujú 2 prístupy:

a) neevidovať zákazníka, pri pridávaní opravy vypísať len jeho meno do poľa Zákazník (má zjavné nevýhody)

b) evidovať zákazníka s poradovým číslom v poli IČO (menej ako 6-miestne čísla sú na prvý pohľad odlíšiteľné)

Súhlasím, že ani jedno riešenie nie je najlepšie.

K bodu 4. - ako by sa mal tento denník odlišovať od existujúcej tabuľky únikov?

Ďakujeme za spätnú väzbu.

Offline

#4 4.2.2011 16:30:21

Dušan
Člen
Registered: 2.2.2011
Posts: 7

Re: možnosť úpravy sw

K bodu 4. - pre látky poškodzujúce ozónovú vrstvu zeme

§ 2.6.2 Prevádzkový denník

Obsluhovateľ zariadenia s náplňou chladiva 3 kg alebo väčšou (okrem zariadenia

kontajnerov pre námornú prepravu) musí viesť denník, uložený v blízkosti zariadenia.

Na mobilných zariadeniach je prípustné uložiť denník v ústredí, kde je bezprostredne prístupný za

predpokladu, že kópie nálezov organizácií robiacich kontrolu únikov chladiva sú uložené

v zariadení.

Offline

#5 4.2.2011 17:17:47

Dušan
Člen
Registered: 2.2.2011
Posts: 7

Re: možnosť úpravy sw

K bodu 2.

Pri jednoduchom záznamníku si otvorím zákazníka a zoznam opráv s filtrom za rok.

Pri podrobnom záznamníku sa opravy zapisujú v kontrolách, kliknem oprava a vypíšem opravu spolu s opatreniami a kontrolou úniku. Ale keď chcem vytvoriť hlásenie prevádzkovateľa za zákazníka, dám zoznam okruhov, už neviem nájsť celkový zoznam opráv na okruhoch s príslušným doplnením chladiva ani filter za ktorý rok. Teraz to už môžem vyklikať iba po jednotlivých okruhoch, čo je pri väčšom počte okruhov zdĺhavé a nepraktické, navyše to ešte musím zlučovať do celkového hlásenia za všetky okruhy.

Asi jednoduchšie by bolo zjednotiť zapisovanie opráv pri jednoduchom a podrobnom záznamníku, iba pri jednoduchom záznamníku by nebola povinnosť uviesť opatrenia.

Do kolonky pomoc pridať jednoduchú šablónu - vysvetlenia práce s programom.

                                                                                                                      Ďakujem.

Offline

#6 5.4.2011 21:09:53

Martin Valent
Člen
Registered: 5.4.2011
Posts: 5

Re: možnosť úpravy sw

1.    Bolo by dobré a aj prehľadné keby sa dal zoznam firiem zoradiť aj inak ako len podľa IČO, ak by sa mohol zoradiť aj podľa mena, alebo podľa poslednej aktivity bolo by to prehľadnejšie.

2.    Spraviť databázu obchodných partnerov pri zázname o nakladaní s chladivom, pretože pri každom pohybe s chladivami je nutné zadávať kompletné meno spoločnosti a aj IČO obchodného partnera, čo sa mi zdá príliš zdĺhavé, hlavne ak spolupracujeme napr. len s jedným dodávateľom chladiva

3.    Ak tlačíme záznam o kontrole alebo oprave pre zákazníka, tak v okne opatrenia vypíše len 3 bodky, bolo by vhodné keby sa tam zobrazovalo to čo je napísané v opatreniach, aj za cenu zväčšenia tabuľky o kontrole, alebo oprave

Ďakujem

Offline

Zápätie

Powered by FluxBB