Stanislav Dubec

 

Oblasť zamerania

 

  • Tepelné čerpadlá

Certifikát na F plyny

 

Spoločnosť Stanislav Dubec je nositeľom certifikátu o odbornej spôsobilosti na nakladanie s fluórovanými skleníkovými plynmi podľa zákona č. 286/2009 Z.z. § 6(3) pre kategóriu II.

Dátumy pridelenia certifikátov na F plyny

 
Rok oznamovania Údaje oznámené Certifikát pridelený
2023 18.4.2024 19.4.2024