Program školenia s najnovšou verziou 1.0.0

08.30 – prezentácia, úhrady,

09.00 – Školenie na Leaklog začiatočníci

11.00 – Školenie na Leaklog pokročilí 

8.30 – Kontroly detektorov úniku, tlakomerov, vývev, ...

oznamovanie údajov, kontroly detektorov,  kontrola tlakomerov, tvorba web stránok, certifikácia TČ,  ...

Používanie programu elektronickej evidencie s názvom Leaklog verzia 1.0.0

Školenie je určené pre tých záujemcov, ktorí používajú notebook a chcú viesť elektronickú evidenciu v zmysle zákona v programe Leaklog. Tento program si účastníci stiahnu, respektíve obnovia zo stránky www.szchkt.orgtri dni pred začatím školenia. Na školení budú účastníci pracovať s programom nasledovne:

  1. Zavedú si svoje identifikačné údaje.
  2. Zavedú si zoznam vybraných zákazníkov.
  3. Zavedú si chladiace okruhy vybraného zákazníka.
  4. Zavedú záznamy vykonaných kontrol úniku, opráv, vytlačia štítky.
  5. Zavedú zmeny do už zavedených záznamov. Práca s agendou kontrol.
  6. Vyhodnotia údaje za rok a oznámia ich certifikačnému orgánu.
  7. Vyhodnotia údaje za zákazníka k odoslaniu na Ministerstvo.
  8. Práca s Leaklogom ako s ekonomickým programom
  9. Práca s LeakLogom na firemnom serveri

 

Účastníci si prinesú notebook a pamäťový kľuč, písacie potreby, IČO a heslo, údaje na oznamovanie o pohybe chladív za rok 2013

Školenie ponúkame nadväzne na školenie na odborné znalosti podľa Nariadenia (ES) 303/2008 a vedenie elektronickej evidencie v zmysle zákona NR SR č. 286/2009 a jeho vyhlášky č. 314/2009 Z.z.

Úhradu môžete vykonať bankový prevodom v sume 30 Eur alebo pri príchode na školenie pred jeho začatím v sume 40 Eur. Cena pre nečlenov Zväzu je vyššia