Spolupráca s AREA

AREA zasadala v Prahe

1/5/2009, Peter Tomlein

Valné zhromaždenie AREA

1/10/2008, Peter Tomlein

AREA s novým vedením

1/10/2008, Peter Tomlein

AREA na rázcestí

1/5/2008, Peter Tomlein

AREA zasadala v Budapešti

1/10/2007, Peter Tomlein

AREA zasadala

1/10/2005, Peter Tomlein

AREA zasadala

1/5/2005, Peter Tomlein

AREA zasadala

1/11/2004, Peter Tomlein

Hostia z AREA

1/4/2004, Peter Tomlein