Chladenie

MECHANICKÉ ČISTENIE A DEZINFEKCIA VETRACÍCH SYSTÉMOV A KLIMATIZAČNÝCH ZARIADENÍ

25/6/2020, PT, SZ CHKT

MECHANICKÉ ČISTENIE A DEZINFEKCIA VETRACÍCH

SYSTÉMOV A KLIMATIZAČNÝCH ZARIADENÍ

Podľa Najklima upravil PT

 

Vzduchotechnika a ventilačný systém inštalovaný v budovách, priemyselných a výrobných halách, reštauráciách, obchodných centrách, zdravotných zariadeniach, wellnesoch, administratívnych budovách a športových centrách bez možnosti priameho vetrania je určený, aby zaisťoval tepelnú pohodu, odvádzal škodlivé látky a často je jediný zdroj prívodu...

OTÁZKY A ODPOVEDE OHĽADOM KLIMATIZÁCIE a jej vplyvu na šírenie ochorenia Covid 19

25/6/2020, preložil PT, SZ CHKT

OTÁZKY A ODPOVEDE OHĽADOM KLIMATIZÁCIE 

a jej vplyvu na šírenie ochorenia Covid 19

V súčasnosti môžeme čítať množstvo článkov od rôznych organizácií, autorov najmä v súvislosti s prevádzkovaním budov. V tejto súvislosti sme už v marci publikovali metodiku od REHVA a opatrenia voči šíreniu ochorenia Covid máme na web stránke. Pravidelná údržba vetracieho alebo klimatizačného systému je zárukou jeho riadneho fungovania. Počas tohto pandemického obdobia sa...

MOŽNÉ ŠÍRENIE SA OCHORENIA COVID 19 PROSTREDNÍCTVOM KLIMATIZÁCIE

25/6/2020, Ing. Vladimír Orovnický

MOŽNÉ ŠÍRENIE SA OCHORENIA COVID 19 PROSTREDNÍCTVOM KLIMATIZÁCIE 

Ing. Vladimír Orovnický, Daikin CE, s.r.o., Bratislava

 

Je zaujímavé ako sa pohľad na vzduch v poslednom období mení a obavy z toho, čoho sa nadýchneme, v akých priestoroch rozhodujú o tom, na ktoré miesta sa vyberieme a ktorým sa vyhneme. Preto aj všetky systémy, ktoré nejakým spôsobom upravujú vzduch vzbudzujú v nás obavy. Na otázku či právom alebo neprávom ja určite jednoznačne neodpoviem....

Princípy elektrického merania teploty

7/5/2020, PT, SZCHKT

Princípy elektrického merania teploty

https://automatizace.hw.cz/prehled-principu-el-mereni-teploty-1-dil

Snaha o kalibráciu odporových dotykových teplotných snímačov, ktorú sme uviedli v časopise Správy 3/2020 si vyžaduje hlbšie porozumenie meraní teplôt na chladiacom okruhu. Treba zdôrazniť, že sa zaoberáme len meraniami teplôt na chladiacom okruhu a nie meraniami teplôt chladeného tovaru.

Zisťovanie teploty je stále jednou z najčastejších foriem elektrického...

SÚŤAŽ NAJ CHLADIARA ŽIAKA Z RETRO A PERSPEKTÍVY pokračovanie článku

6/5/2020, PT, SZCHKT

SÚŤAŽ NAJ CHLADIARA ŽIAKA Z RETRO A PERSPEKTÍVY - pokračovanie

 

Ohýbačka na rúrky o priemere 6 mm

Časti ohýbačky

Ohýbačka má niekoľko častí, z ktorých pre ohýbanie v požadovaných rozmeroch je rozhodujúci posuvník s rysmi pre ohyby v rôznych uhloch a s počiatočným bodom buď zprava alebo zľava. Posuvník má odspodu odvaľujúce sa kolečká zatláčajúce rúrku do formovacieho kolieska. Posuvník sa odvaľuje po rúrke pri jej ohýbaní

 

  1. Postup ohýbania –...

SÚŤAŽ NAJ CHLADIARA ŽIAKA Z RETRO A PERSPEKTÍVY

6/5/2020, PT, SZCHKT

SÚŤAŽ NAJ CHLADIARA ŽIAKA Z RETRO A PERSPEKTÍVY

Posledná súťaž bola 5. apríla v roku 2006 v ExpoClube na Inchebe

Doc. Ing. Peter Tomlein, PhD., tajomník SZ CHKT

 

Súťaž sme začali v roku 1997 a od roku 2002 sme prizývali české školy SOU Kostelec nad Orlicí a SOU Jílové v Brne. 

Často pri našich súťažiach prebiehala diskusia čo je dôležitejšie – zručnosť,či teoretické vedomosti. 

Počtom možných bodov sme mali znalosti a zručnosti postavené na rovnakú...

Vplyv vlhkosti vzduchu na energetickú efektívnosť chladiaceho okruhu

6/5/2020, PT, SZCHKT

Vplyv vlhkosti vzduchu

na energetickú efektívnosť chladiaceho okruhu

Najčastejšie sa touto otázkou zaoberáme, pri hodnotení energetickej efektívnosti chladiaceho okruhu s výparnými teplotami okolo nuly a pod nulou a to pri nadnulových vonkajších teplotách vlhkého vzduchu. 

Tejto situácii je vystavený napríklad vzduchový výparník tepelného čerpadla. Do určitej výparnej teploty vlhkosť kondenzuje a pri poklese do mínusových teplôt začne vlhkosť...

Informácie o servise, montážach a kontrolách úniku súvisiace s ochorením COVID 19

6/5/2020, PT, SZCHKT

Informácie o servise, montážach a kontrolách úniku 

súvisiace s ochorením COVID 19  sústreďujeme na www.szchkt.org

 

Sme súčasťou kritickej infraštruktúry

Smernica Rady 2008/114/ES definuje kritickú infraštruktúru ako zložku, systém alebo ich časť, ktorá je nevyhnutná pre zachovanie základných funkcií spoločnosti, zdravia, ochrany, bezpečnosti, kvality života obyvateľov z ekonomického a sociálneho hľadiska, a ktorej narušenie alebo zničenie by malo závažné...

Leaklog má 12 rokov

17/4/2020, PT, SZCHKT

Leaklog má 12 rokov

Od počítačov po mobily a tablety

Školenie prebehlo videoschôdzkou 17.apríla

Je tomu 12 rokov, čo sme po prvý krát 10. septembra 2008 zverejnili program Leaklog na našej web stránke. Už prvá verzia sa ukázala byť pre našu prax veľmi užitočná, pretože umožňovala viesť zoznam zákazníkov, ich chladiace okruhy, vykonávané kontroly únikov, opravy, spotrebu chladív, sklad, rýchlu agendu o plánovaných kontrolách, oznamovania servisnej organizácie...

RETROFIT VENTILÁTORA KONDENZÁTORA

15/4/2020, PT, SZCHKT

RETROFIT VENTILÁTORA KONDENZÁTORA

*študentská práca ocenená Slovenským zväzom pre chladiacu a klimatizačnú techniku

 

*Bc.Peter Vavro, **Richard Sebera, ***Doc. Ing. Peter Tomlein, PhD.

*STU, SjF, ÚESZ, **Riservis, s.r.o., Bratislava, ***SZ CHKT Šamorín

 

Abstrakt

EC motory sú jednou z najnovších inovácií ventilátorov. Kondenzačná jednotka je súčasťou chladiaceho okruhu, ktorý je určený na chladenie miestností. Cieľom práce s podporou spoločnosti Ziehl Abegg s.r.o....

Snahy o kalibrácie teplomerov na chladiacom okruhu

15/4/2020, PT, SZCHKT

Snahy o kalibrácie teplomerov na chladiacom okruhu

Je kalibrácia povinná?

Veľmi dôležitou požiadavkou na meracie prístroje je skutočnosť, aby namerané hodnoty meranej veličiny zodpovedali i po dlhšej dobe používania meracej techniky v určitých toleranciách skutočnej reálnej hodnote. Tieto odchýlky reálne jestvujú a sú spôsobené viacerými faktormi ako napr. neodborná manipulácia s prístrojmi, starnutie materiálov s ktorých sú vyrobené a pod. 

 

Rozdelenie...

Skúšky v Štúrove

28/3/2020, PT, SZCHKT

Skúšky v Štúrove 

15.2. a 28.03. 2019 v spoločnosti Insulmaster s.r.o. Štúrovo

Súčasne prebiehali aktualizácia i nové skúšky podľa Nar 2015/2067