Chladenie

Čo prináša zmena v EN 378-4:2016+A1: jún 2019

11/12/2020, PT, SZ CHKT

Čo prináša zmena v EN 378-4:2016+A1: jún 2019

Modifikácia periodických skúšok tesnosti

         Zmeny nie sú významné. Modifikovala sa v podstate len príloha D zameraná na servisné kontroly tesnosti a funkcie chladiacich okruhov, tak aby sa dostala do súladu s nariadením 517/2014/EÚ.

Príloha D  (informatívna)

Prevádzková kontrola

D.1    Kontrola a skúšanie počas prevádzky systému sa vykonáva podľa národných predpisov. 

Informácie o prevádzkovej kontrole uvedené v...

TRENDY V SPOTREBE CHLADÍV 2009-2019 V. časť

11/12/2020, PT, SZ CHKT

Pokles priemerného GWP zničeného chladiva

Pokles priemerného GWP za zničené chladivo po roku 2015 kolíše. Výrazne závisí od množstiev ODP chladív R12, R22.

Podľa priemerného GWP v porovnaní s rokom 2015 v percentách sa v roku 2018 najviac zničilo chladiva R12, R404A a R502. Najviac podľa množstva chladiva v kg v porovnaní s rokom 2015 v percentách sa zničilo chladiva R22, R404A, R502 a prekvapujúco aj R410A

Súhrn z hodnotenia vývoja používania chladív

Dobrá správa...

TRENDY V SPOTREBE CHLADÍV 2009-2019 IV. časť

11/12/2020, PT, SZ CHKT

Ako plní Slovensko plánovaný pokles priemerného GWP

Prvý 7%  pokles priemerného GWP chladív voči roku 2015 bol plánovaný už v roku 2016Ďalší dôležitý pokles priemerného GWP chladív až o 30 %  bol plánovaný v roku 2018. 

V roku 2016 sme na Slovensku mali v nákupe chladiva približne 25 % pokles priemerného GWP, teda výrazne vyšší, ako bol plánovaný. Bolo to preto, že ako je vidieť z grafu, v počiatočnom roku 2015 bol výrazne vyšší nákup chladiva, tvorili...

TRENDY V SPOTREBE CHLADÍV 2009-2019 III. časť

11/12/2020, PT, SZ CHKT

Phase-down, cenový vývoj a zhodnocovanie chladív

Ak porovnáme maximá zhodnocovaných chladív na Slovensku v roku 2016 s phase down a s cenovým vývojom, zistíme, že sú navzájom posunuté. Naše maximá v roku 2016 predbehli hlavné dôvody na zhodnocovanie chladív v roku 2018 s vysokým poklesom GWP.

Prvý 7%  pokles priemerného GWP chladív voči roku 2015 bol plánovaný už v roku 2016Dôležitý pokles priemerného GWP chladív až o ďalších 30 %  bol plánovaný v roku 2018.