F plyny

Stretnutie členov AREA, máj 2022

12/5/2022, Vladimír Orovnický

Čo je nové vo svete mazania

12/5/2021, PT, SZ CHKT

Prezenčné školenie na VTZ plynové

10/5/2021, PT, SZ CHKT

Vízia AREA do roku 2025

11/12/2019, PT, SZ CHKT

Skúšky v Štúrove

21/9/2019, PT, SZ CHKT

F plyny ako chladivá 4 - Úniky

21/10/2009, Peter Tomlein

F plyny ako chladivá 6 - Vysvetlenia EK

21/10/2009, Peter Tomlein

F plyny ako chladivá 5 - Výstup z R22

21/10/2009, Peter Tomlein

F plyny ako chladivá 3 - Certifikácia

21/10/2009, Peter Tomlein

F plyny ako chladivá 2 - Chladivá

21/10/2009, Peter Tomlein

F plyny ako chladivá 1 - Všeobecne

21/10/2009, Peter Tomlein

Zákon o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

14/8/2009, Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Rokovalo predstavenstvo Zväzu

1/4/2009, Peter Tomlein