Vzdelávanie

PONUKA VZDELÁVANIA A REKVALIFIKÁCIE pre chladiarenské odbory

14/5/2021, Mgr. Róbert Pallya

PONUKA VZDELÁVANIA A REKVALIFIKÁCIE

pre chladiarenské odbory

 

Mgr. Róbert Pallya, Stredná odborná škola technická, Ul. 1. mája 22, Zlaté Moravce
Centrum OVP pre chladiacu a klimatizačnú techniku

 

Štúdijné, učebné a pomaturitné odbory:

 

  • 4 – ročný študijný odbor 2697 K mechanik elektrotechnik pre oblasť diagnostika chladiacich a klimatizačných zariadení - denné štúdium, absolvent získa výučný list a maturitné vysvedčenie. Tento odbor je v systéme duálneho...

Pripravuje sa revízia Nariadenia 517/2014/EÚ – sústreďujú sa pripomienky

1/5/2021, PT, SZ CHKT

Pripravuje sa revízia Nariadenia 517/2014/EÚ – sústreďujú sa pripomienky

            Európou prebieha vlna pripomienkovania nariadení o F plynoch. Pripomienky sústreďuje nemecká organizácia Okorecherche. Okrem členských štátov pripomienkujú asociácie za výrobcov, prevádzkovateľov rôznych druhov zariadení, ktoré využívajú chladiace okruhy a tiež asociácia združujúca servisné, montážne firmy. Stručne uvádzame výpis pripomenok za organizácie SZ CHKT, AREA,...

VÁKUOVANIE – SUŠENIE CHLADIACEHO OKRUHU 2.časť

1/4/2021, PT, SZ CHKT

Hľadanie v tabuľkách

Pokiaľ hľadáme v tabuľkách chladív teploty podľa tlaku, alebo počítame tlakové pomery, tak sa používajú absolútne tlaky.

Pri vákuovaní chladiaceho okruhu sa dosahujú tlaky blízko absolútneho vákua a preto sa používajú tlakomery  so stupnicou v pascaloch, mili, mikro baroch a podobne.

Obrázok Rýchlosť poklesu tlaku v závislosti od miesta vákuovania je najrýchlejšia pri súčasnom vákuovaní zo sacej i výtlačnej strany

 

Vákuovanie...

VÁKUOVANIE – SUŠENIE CHLADIACEHO OKRUHU 1.časť

1/4/2021, PT, SZ CHKT

VÁKUOVANIE – SUŠENIE CHLADIACEHO OKRUHU

Doc. Ing. Peter Tomlein, PhD., úvod do vákuovania podľa učebných textov SZ CHKT

 

            Najefektívnejším spôsobom na odstránenie vlhkosti zo systému, je nechať ju zovrieť v hlbokom vákuu. Po vyčerpaní pár s obsahom vlhkosti zo systému a naplnení chladiva, zbytkovú vlhkosť uviaznutú v mŕtvych priestoroch odstráni postupne filterdehydrátor.

Vákuovanie  chladiaceho okruhu znamená odčerpanie vzduchu a vlhkosti z okruhu....

Prečo sa tepelné tepelné čerpadlá nemajú predimemzovávať

1/4/2021, PT, SZ CHKT

Prečo sa tepelné tepelné čerpadlá

nemajú predimemzovávať

Tepelné čerpadlá sú vyhľadávanou technológiou aj vzhľadom na to, že v rámci projetu Zelená domácnostiam I a II sú dotované. Dotácia sa odvíja o veľkosti inštalovaného výkonu tepelného čerpadla. To logicky nabáda uchádzača o dotáciu žiadať vyšší výkon tepelného čerpadla, než aký je potrebný, vypčítaný zodpovedajúco tepelným stratám jeho domu.

Medzi certifikovaných inštalatérov...

Vyhodnotenie uznesení z 26. online valného zhromaždenia SZ CHKT

3/3/2021, PT, SZ CHKT

Vyhodnotenie uznesení

z 26. online valného zhromaždenia SZ CHKT z 27. marca 2020

Predstavenstvo

  1. Rokovať o spolupráci s partnerskými organizáciami s cieľom vstupovať do tvorby legislatívy vo vzťahu ku chladiacej a klimatizačnej technike v SR (z hľadiska odb. spôsobilosti, právnych noriem na TČ, TN, vzdelávania v rámci iných organizácií, TI, SPPK, SOPKa pod.)
  • Pripomienkovali sme  návrhy AREA na revíziu Nariadení o F plynoch
  • Pripomienkovali sme  vzťah zákonov 75 a 286 vo...

ONLINE ZASADNUTIE PREDSTAVENSTVA ZVÄZU

3/3/2021, PT, SZ CHKT

Online zasadnutie predstavenstva Zväzu

3.3.2021 video konferencia

 

Prítomní: Ladislav Nagy, Ivan Lobík, Róbert Pallya,Jozef Kováč, V. Orovnický

Rozšírené predstavenstvo: P. Tomlein, Ospravedlnení: Viktor Beláň,

 

Program:

  1. Príprava 27. valného zhromaždenia SZ CHKT 26.marca 2021 na Inchebe
  2. Účet za rok 2020 a rozpočet na rok 2021,prehľad nedoplatkov členov Zväzu
  3. Hodnotenie činnosti za rok 2020 a zámery na rok 2021. Ocenenia osobností, výrobkov, realizácií 
  4. Realizácia...

Pravidelné kontroly vykurovacích a klimatizačných zariadení

1/3/2021, PT, SZ CHKT

Pravidelné kontroly vykurovacích a klimatizačných zariadení

Nové pravidlá nájdete na www.slov-lex.sk

            V podstate si treba všimnúť zmeny voči doteraz platnému zákonu č. 314/2012 Z.z. Ide najmä o začlenenie tepelných čerpadiel medzi vykurovacie zariadenia s povinnosťou pravidelnej kontroly od inštalovaného menovitého výkonu 70 kW.  V prípade, že ide o budovu s inštalovaným systémom BACS,kontroly sa vykonávať nemusia, pretože potrebné merania...

Náš jubilant Bc. Jaroslav Zoldfay

1/3/2021, PT, SZ CHKT

Jaro sa narodil, chodil do školy, oženil sa, mal deti, bol synom, otcom, strýkom, učiteľom, priateľom, živnostníkom, remeselníkom, majstrom a popri tom veľkým športovcom. Známe sú jeho úspechy v cyklistike, rád lyžuje, cestuje a zabáva svoje okolie. Neskôr mu narástly fúzy a stal sa naším lektorom. Mal rád O plyny, neskôr F plyny a  postupne si obľúbil aj vybrané prírodné plyny. 

Huncútstvo,  nákazlivý smiech, nekonečný hlad, spomienky na minulosť,  opozícia súčastnosti a vlastná vízia budúcnosti a to všetko prepletené vtipmi sa stali povestné. 

Jaro v rokoch 2007-2010 prispeval na našich konferenciách do sekcie Pani Porucha. 

Z príspevkov vyplynuli Jarove poučenia: 

 

Kto nemeria, nevie. Never vždy tomu, čo čítaš!  Meraj!

Ponáhľaj sa pomaly, pracuj najprv hlavou, až potom rukami!

 Jaro merania vždy presadzoval a upozorňoval na dôležitosť zapísania nameraných hodnôt v záznamníku. To uľahčí diagnostiku vývoja stavu a porúch chladiaceho okruhu. 

 

Jaro nás reprezentuje vo svete

Bc. Jaroslav Zoldfay, ako reprezentant Zväzu, navštívil viaceré podniky, školiace pracoviská v štátoch EÚ v rámci spolupráce najmä s učiteľmi v Českej republike a programu REAL Alternatives. Jaro patrí do generácie učiteľov, ktorá sa dobre poznala s kolegami v Česku. Keďže školský systém sa nahrádza duálnym, klasických učiteľov chladenia ubúda.