Konferencie a kongresy

Výkonný výbor IIR

1/6/2008, Peter Tomlein