Covid-19

Informácie o servise, montážach a kontrolách úniku súvisiace s ochorením COVID 19

6/5/2020, PT, SZCHKT

Informácie o servise, montážach a kontrolách úniku 

súvisiace s ochorením COVID 19  sústreďujeme na www.szchkt.org

 

Sme súčasťou kritickej infraštruktúry

Smernica Rady 2008/114/ES definuje kritickú infraštruktúru ako zložku, systém alebo ich časť, ktorá je nevyhnutná pre zachovanie základných funkcií spoločnosti, zdravia, ochrany, bezpečnosti, kvality života obyvateľov z ekonomického a sociálneho hľadiska, a ktorej narušenie alebo zničenie by malo závažné...

OPATRENIA PRE PREVÁDZKU BUDOV POČAS PANDÉMIE

15/4/2020, PT, SZCHKT

OPATRENIA PRE PREVÁDZKU BUDOV POČAS PANDÉMIE

Európska asociácia REHVA spracovala dočasné opatrenia, ktoré majú pomôcť pri spomalení šírenia koronavírusu COVID-19. Spoločnosť Climaport priniesla preložený manuál pre prevádzkovateľov budov, pomáhajúci k zabráneniu prenosu vírusu SARS-CoV-2. 

 

Kontrolujte trasy vzduchu - vetrajte

Manuál podľa REHVA pre služby (teplo, vetranie, klimatizácia) v stavebníctve 

Usmerňujúci  dokument k bráneniu šírenia sa vírusu...

Usmernenia pre chladiarov pred ochorením Covid 19

15/4/2020, PT, SZCHKT

 

Usmernenia pre chladiarov pred  ochorením Covid 19

Informácie tu sú nezáväzné, sú vo vývoji

Odporúčame aktuálnosť informácií overovať

 

"Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky potvrdzuje, že opatrenie č. OLP/2595/2020 zo dňa 15.03.2020 sa nevzťahuje  na servisné služby pre chladiacu a klimatizačnú techniku a teda tieto je naďalej možné vykonávať. Z hľadiska ochrany verejného zdravia je momentálna situácia vnímaná práve ako zvýšená potreba...

Opatrenia Zväzu v súvislosti s Covid-19

24/3/2020, SZCHKT

V súvislosti s aktuálnymi opatreniami Vlády SR zareagoval Slovenský zväz pre chladiacu a klimatizačnú techniku nasledovnými krokmi:

  1. Formu hlasovania Valného zhromaždenia sme operatívne zmenili na elektronickú. Registrácia členov SZ CHKT je možná do 26. 3. 2020 na tomto linku: https://szchkt.org/a/conf/event_dates/53/show. Zahlasovať môžete tu: https://forms.gle/yjpwB3HyNhbioteJA
  2. Presúvame plánované školenia, skúšky a kurzy na neskoršie termíny. Plánované nové termíny...

Usmernenia Covid-19

21/3/2020, SZ CHKT

Informácie tu sú nezáväzné

Odporúčame aktuálnosť informácií overovať

" Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky potvrdzuje, že opatrenie č. OLP/2595/2020 zo dňa 15.03.2020 sa nevzťahuje  na servisné služby pre chladiacu a klimatizačnú techniku a teda tieto je naďalej možné vykonávať. Z hľadiska ochrany verejného zdravia je momentálna situácia vnímaná práve ako zvýšená potreba výkonu takýchto služieb, kvôli predchádzaniu možným havarijným stavom, ktoré by...