26. Valné zhromaždenie SZ CHKT

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012

26. valné zhromaždenie Zväzu 26.3. v ExpoClube

s nasledovným programom:

09.00 – 09.45     Prezentácia - výstava náradia a ekologických výrobkov, občerstvenie

09.45 - 10.30      26. valné zhromaždenie SZCHKT v ExpoClube výstavisko Incheba

10.45 - 11.15      Novela zákona o F plynoch a súvisiace zmeny v nadväznosti na zákon o odpadoch

11.15 – 11.30     Ocenenia výrobkov, servisu, študentských prác

11.30 - 11.45      Nová technológia lisovaných spojov a pevná detekcia únikov

11.45 - 12.00     Panelová diskusia s členmi predstavenstva k vývoju a k taktike používania chladív

11.45 - 12.00     Panelová diskusia bez tepelných čerrpadiel to nepôjde, publikácia "Veľké tepelné čerpadlá"

12.00 – 13.00     Koktail: 26 valné zhromaždenie SZ CHKT

13.00                 Návšteva výstavy Rácioenergia a stánku Zväzu

09.00 - 13.30      Občerstvenie - výstava náradia a ekologických výrobkov SZ CHKT

 

Používanie Leaklog-web

využívanie tabletov a mobilov

26.3.2020 na Rácioenergii

ExpoClub Incheba od 10.00 do 13.30

12.00 Panelová diskusia s členmi predstavenstva

Tepelné čerpadlo je alternatívou ku klasickému spôsobu výroby tepla (chladiace zariadenie nemá principiálne inú alternatívu) a preto energetické a ekonomické hodnotenie, ktoré rozhoduje o účelnosti jeho použitia sa musí realizovať v porovnaní s iným klasickým spôsobom výroby tepla. Tepelné čerpadlo je potom účelné použiť len v prípade, ak toto porovnanie vychádza priaznivo, pričom si je potrebné uvedomiť, že pre budúceho užívateľa je rozhodujúce, aby cena vyrábaného tepla bola menšia ako porovnávaného spôsobu jeho výroby. Priaznivé energetické hodnotenie uvedeného porovnania ešte nezaručuje ekonomickú efektívnosť, je len jedným z jej predpokladov.

Schopnosť tepelného čerpadla nielen vykurovať, ale aj chladiť ho dostala do centra energetickej únie tvorenej európskou komisiou.