Submission

ZDROJE CHLADU A TEPLA PRE VZT JEDNOTKY V TRNAVE

Session: Veľké tepelné čerpadlá s prírodnými chladivami, moderuje Peter Tomlein

Accept state: Not evaluated

Authors
Name Organization  
Jaroslav Široký, Ing. Trane

Abstract

Zdroj chladu pre letnú prevádzku a zdroj tepla pre prechodové a zimné obdobie, zariadenie CXAF.
Pracuje v kombinácii s existujúcim vykurovacím systémom napojeným na plynovú kotolňu.

Keywords