Člen Slovenského zväzu pre chladiacu a klimatizačnú techniku

Názov organizácie: Montáž servis chladiacich zariadení

IČO: 34796959
Ulica: 820
Mesto: Utekáč
PSČ: 98506