Člen Slovenského zväzu pre chladiacu a klimatizačnú techniku

Názov organizácie: KREMIX plus s.r.o.

IČO: 36364991
Ulica: Kynceľová 41
Mesto: Banská Bystrica
PSČ: 97401

Webová stránka: www.kremix-plus.sk