Člen Slovenského zväzu pre chladiacu a klimatizačnú techniku

Názov organizácie: IMG ENERGIE s.r.o.

IČO: 36420344
Ulica: Palúčanská 54/371
Mesto: Liptovský Mikuláš
PSČ: 0301

Webová stránka: www.imgenergie.sk