Člen Slovenského zväzu pre chladiacu a klimatizačnú techniku

Názov organizácie: Jaroslav Guľas Ekochlad

IČO: 37714945
Ulica: Smetanová 1257/24
Mesto: Prešov
PSČ: 08005

Webová stránka: