Člen Slovenského zväzu pre chladiacu a klimatizačnú techniku

Názov organizácie: SOPK

IČO:
Ulica: Gorkého 9
Mesto: Bratislava
PSČ: 816 03

Webová stránka: