Člen Slovenského zväzu pre chladiacu a klimatizačnú techniku

Názov organizácie: X-Klima Slovakia s.r.o.

IČO: 50242822
Ulica: Tichá 22
Mesto: Trstené pri Hornáde
PSČ: 04411

Webová stránka: www.xklima.sk