BIOHEM a.s.

Názov firmy: BIOHEM a.s.
IČO firmy: 54519098

Ulica: Zlatovská 2211
Mesto: Trenčín
PSČ: 911 05

Webová stránka:

Certifikát na F plyny

Spoločnosť BIOHEM a.s. je nositeľom certifikátu o odbornej spôsobilosti na nakladanie s fluórovanými skleníkovými plynmi podľa zákona č. 286/2009 Z.z. § 6(3) pre kategóriu I.

Dátumy pridelenia certifikátov na F plyny

Rok oznamovania Údaje oznámené Certifikát pridelený
2023 24.1.2024 25.1.2024
2022 24.1.2023 26.1.2023