IMPORT KLIMA s.r.o.

Názov firmy: IMPORT KLIMA s.r.o.
IČO firmy: 55376118

Ulica: Slatinské nábrežie 9542/1
Mesto: Zvolen
PSČ: 96001

Webová stránka: www.importklima.sk

Certifikát na F plyny

Spoločnosť IMPORT KLIMA s.r.o. je nositeľom certifikátu o odbornej spôsobilosti na nakladanie s fluórovanými skleníkovými plynmi podľa zákona č. 286/2009 Z.z. § 6(3) pre kategóriu I.

Dátumy pridelenia certifikátov na F plyny

Rok oznamovania Údaje oznámené Certifikát pridelený
2023 26.1.2024 30.1.2024
2022 6.7.2023 10.7.2023