Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
7. február 2022 skúška F plyny I, II Štúrovo 20 3  Nie

Komentár

ONLINE: Aktualizačná skúška podľa Nar 2015/2067/EU v maďarskom jazyku

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
10203 Máté Mészáros
10277 Balázs Szabó
5332 László Török