Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
5. október 2022 skúška F plyny II Šamorín 30 30  Nie

Komentár

Skúška na kat. II podľa Nar 2015/2067a zákona 210/2019Z.z. v Šamoríne, ulica Vicenzy 2209/8A

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
5494 Szilárd Ábrahám Ing
10930 Igor Babic
10821 Ján Benčík
10946 Marek Blaško
10902 Branislav Cako Ing.
10942 Peter Danihel Danihel
10168 Ondrej Ďurovský Ing.
11002 András Écsi
10989 Michael Gajarský
11001 Milan Hindický Ing.
10909 Michal Jamrich
5887 Milan Junger
10878 Peter Jurga
10898 Marek Kňaze
10984 Anton Kočan Ing.
11074 Jozef Kováč
10967 Patrik Kozák
10980 Kamil Kučera
11059 Gustav Méry
10913 Ondrej Ollári
10959 Peter Práznovský Ing.
10945 Rudolf Pűšpőky
3592 Miroslav Roxer
10948 Samuel Sedlák Ing.
10894 Samuel Stas
10941 Tomáš Struhár
10936 Aleš Šuster
10908 Kristián Szabó Bc.
10775 Jozef Tichý
10981 Andrej Vadovic