Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
26. máj 2011 skúška F plyny MobKlim Štúrovo 20 8  Nie

Komentár

Skúšky na kategóriu mob.klim. v DT v Štúrove v maďarskom jazyku

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
3174 Béla Kardos
3062 Sándor Lusánszki
3059 Gábor Mangold
3039 Béla Suricz
3042 Imre Szentgróti
3045 Tamás Török
3050 Szilveszter Vörös
3052 Zsolt Vörös