Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
16. december 2011 skúška F plyny MobKlim 1 1  Nie

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
2506 Peter Stupavský