Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
30. január 2015 skúška F plyny II Rovinka 21 1  Nie

Komentár

Skúška na kategóriu II podľa zákona 286/2009 Z.z.

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
4621 Róbert Nezozon