Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
21. jún 2016 skúška F plyny I, II, MobKlim 3 3  Nie

Komentár

Skúška na kategóriu mobklim podľa zákona 286/2009 Z.z. vo Volkswagen BA

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
6831 Ladislav Bindics
6832 Ján Mikulič
6830 Pavol Novák