Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
6. apríl 2019 skúška F plyny I, II Štúrovo 10 10  Nie

Komentár

Skúška na kategóriu I, II podľa Nar. 2015/2067/EU v maďarskom jazyku

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
8687 István Angyal
8675 Vince Hajdu
8697 Balázs Heincz
8691 Tibor Horváth
8692 István Krajnyák
8689 Vince Kremmer
8694 Dániel Polgár
8693 Attila Milán Szabó
8482 Péter Tóth
8688 Tamás Varga