Školenie

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
11. máj 2019 školenie F plyny I, II Štúrovo 5 5  Nie

Komentár

Aktualizačné školenie podľa Nar 2015/2067/EU v maďarskom jazyku

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
5750 Endre Bekker
3759 Tamás Kertesi
6146 Endre Kovács
3760 Gábor Trexler
5565 Csaba György Végh