Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
19. máj 2020 skúška F plyny MobKlim Šamorín 1 1  Nie

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
9104 Vojtech Mišových