Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
19. máj 2020 skúška F plyny MobKlim Šamorín 1 1  Nie

Komentár

Online: Skúška na kategóriu MobKlim podľa Nar. 307/2008 a 2015/2067/EU

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
9104 Vojtech Mišových