Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
15. február 2020 skúška F plyny I, II Štúrovo 5 5  Nie

Komentár

Aktualizačná skúška podľa Nar 2015/2067/EU v maďarskom jazyku

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
5560 Milán Dobosi
3457 Zoltán Jéger
6021 Károly Mikóczi
5509 Gergő Pápai
6303 Lajos Som