Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
27. november 2020 skúška F plyny I - Skladník Šamorín 1 1  Nie

Komentár

Skúška na kategóriu I-S podľa Nar. 2015/2067/EU a 307/2008/EÚ

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
9703 Milan Jurčo Mgr.