Správy 2/2012

Staršie vydania

Informácie:
- Coneco
- Stiebel Eltron
- Obsah
- Pozvánka na Valné zhromaždenie
- Zväz na Climatherme
- Záznam z predstavenstva
- Účet za rok 2011 a plán na rok 2012
- Vyhodnotenie plnenia a návrh uznesení z valného zhromaždenia
- Rokovanie predstavenstva
- Predstavenstvo k usmerneniu MŽP o odpadoch
- Oceníme zhodnotenie chladiva
- Zo seminára na Aquatherme
- Školenie v Rovinke
- Leaklog a firemný server
- Skúšky v Štúrove

Články:
- Kolektív STEK: Zníženie emisií z 20 na 3,5 %
- Prof. Joachim Paul: Kam kráčaš tepelné čerpadlo?
- Slovklima a DTN
- Ing. Adam Brestovský: Efektívnejšie využitie solárnej energie tepelným čerpadlom
- Peter Botek: Adiabatické chladenie vzduchu
- Ing. Vladimír Hrych: Elektronické expanzné ventily Carel

Informácie:
- Tepelné čerpadlá na zámkoch
- Podpora plynových tepelných čerpadiel Ekofondom
- Alfaco informuje 141, 142
- RK Slovakia
- Viessmann
- CS MTRADE

Správy 2/2013

7/4/2013, SZ CHKT