Správy 4/2012

Staršie vydania

Informácie:
- ABC KLIMA
- Sinop Alfa
- Obsah
- Výzva na prednášky Sitno´2012
- Akreditované školenie na tepelné čerpadlá
- Školenie a skúšky v Rovinke
- Vyrobili sme pracovisko na tlakové skúšky
- Seminár JDK
- Zo zasadnutia Rady ZSVTS
- AREA hodnotí vývoj obratu v branži pozitívne
- Zmesi s metylchloridom
- Príprava servisu na R32 a R1234ye
- Elektroodpad, PED, prírodné chladivá

Články:
- Kolektív: Čo ste vždy chceli vedieť
- Fritech
- Holger Kühl: Meranie výkonov chladiacich zariadení
- Baxa Róbert: Vplyv regulácie kondenzátora na chod chladiaceho zariadenia
- Peter Interholz: Spájkovanie II
- Kolektív: Segmenty trhu chladiacej techniky
- Alfaco informuje
- DTN
- Slovklima

Informácie:
- RK Slovakia a Beijer company
- Whirlpool
- Gea Heat Exchangers

Správy 4/2012

8/5/2012, Peter Tomlein