Člen Slovenského zväzu pre chladiacu a klimatizačnú techniku

Názov organizácie: Ľubomír Dubjel

IČO: 44432054
Ulica: Severná 1425/4
Mesto: Kežmarok
PSČ: 060 01

Webová stránka: